اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
 
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت 11 (1395/12/02 ) تا ساعت 11 (1395/12/03 )
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان از ساعت 11 مورخ 02/12/95
شرایط سینوپتیکی : همانطور که انتظار می رفت ورود توده گرد و خاک به استان سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا در اغلب نقاط استان گردید. پیش بینی می شود که از عصر به تدریج از غلظت آن کاسته شود. همچنین خلیج فارس نیز که به سبب وزش باد شمال غربی تا حدودی مواج و متلاطم بوده است با کاهش سرعت وزش باد، از امشب به تدریج از تلاطم آن کاسته خواهد شد. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط همراه با ، گرد و غبار و از فردا همراه با افزایش ابر و مه صبحگاهی
جهت باد: شمال غربی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت در سواحل مرکزی و جنوبی با سرعت 12 تا 38 کیلومتر در ساعت و از فردا شمال غربی تا شمال با سرعت 8 تا 30 کیلومتر در ساعت
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: شمال غربی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت در سواحل مرکزی و جنوبی با سرعت 12 تا 38 کیلومتر در ساعت و از فردا شمال غربی تا شمال با سرعت 8 تا 30 کیلومتر در ساعت
ارتفاع موج : در سواحل شمالی و مرکزی استان 60 تا 120 سانتیمتر و در مناطق جنوبی 90 تا 150 سانتیمتر و از بامداد فردا در سواحل شمالی و مرکزی استان 30 تا 90 سانتیمتر و در سواحل جنوبی 60 تا 120 سانتیمتر
فردا زمان: مداول دریا ساعت 04:41 دقیقه ، جزر دریا ساعت 07:37 دقیقه و مد دوم دریا ساعت 15:54 دقیقه خواهد بود .