سال رونق تولید
     
 
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 (1398/08/21 ) تا ساعت 11 (1398/08/22 )
بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی جو و دریا طی امروز و فردا می باشد. غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی پدیده غالب در سطح استان خواهد بود. بر این اساس:
آسمان : صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط مه صبحگاهی و گاهی افزایش ابر
جهت وزش باد: متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 28 گاهی تا 34 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج دریا: 30 تا 90 سانتیمتر.
فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت 02:47، مد اول دریا ساعت 09:00 ، جزر دوم دریا ساعت 14:02 و مد دوم دریا ساعت 20:19 خواهد بود.