اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت 11 (1396/01/05 ) تا ساعت 11 (1396/01/06 )
شرایط سینوپتیکی : همانطور که پیش بینی شده بود، با استقرار سامانه بارشی بر روی استان بارشهایی از شهرهای استان گزارش شده است. بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم فعالیت این سامانه بارشی در اکثر نقاط استان طی امروز و فردا، بصورت رگبار باران به همراه رعد و برق و برای برخی نقاط استان همراه با ریزش تگرگ می باشد. همچنین به سبب وزش باد شدید و تند باد های لحظه ای خلیج فارس طی ساعاتی مواج و متلاطم پیش بینی می شود. بر این اساس:

پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار باران ، رعد و برق و گاهی وزش تند باد و در برخی نقاط همراه با ریزش تگرگ
جهت باد: جنوب شرقی تا شمال شرقی با سرعت 10 تا 34 کیلومتر بر ساعت و بطور لحظه ای بیش از 50 کیلومتر در ساعت و از بامداد فردا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 10 تا 32 گاهی تا 40 کیلومتر در ساعت

پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: جنوب شرقی تا شمال شرقی با سرعت 10 تا 34 کیلومتر بر ساعت و بطور لحظه ای بیش از 50 کیلومتر در ساعت و از بامداد فردا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 10 تا 32 گاهی تا 40 کیلومتر در ساعت
ارتفاع موج : 60 تا 120 سانتی متر و در هنگام وزش تند باد تا 180 سانتیمتر.
فردا زمان: جزر اول دریا در ساعت 01:42 دقیقه بامداد، مد اول دریا در ساعت 08:14 ، جزر دوم دریا 12:55 و مد دریا 19:16 دقیقه خواهد بود