اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
بولتن پیش بینی روزانه
از ساعت 11 امروز (1396/02/09 ) تا ساعت 11 فردا به وقت محلی (1396/02/10 )
شرایط سینوپتیکی: مطابق انتظار با توجه به عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو، طی 24 ساعت گذشته از روی استان، ضمن افزایش پوشش ابر در برخی نقاط بارش خفیف باران گزارش گردید. پیش بینی می شود این وضعیت همچنان طی چند روز آینده نیز ادامه داشته باشد و در برخی ساعات ضمن افزایش پوشش ابر، گاهی وقوع رگبار خفیف یا ملایم باران، همراه با رعد و برق و احتمال تندباد لحظه ای در برخی نقاط استان دور از انتظار نخواهد بود.

بر این اساس:

آسمان: قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و طی ساعاتی افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار پراکنده باران، رعدو برق و احتمال تندباد لحظه ای.

جهت باد: متغیر گاهی جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 10 تا 30 کیلومتر در ساعت و در هنگام وقوع تندباد بیش از 42 کیلومتر در ساعت.

ارتفاع موج: 30 تا 90 سانتی متر و در هنگام وقوع تندباد تا 120 سانتیمتر.

فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 04:14 دقیقه بامداد ، مد در ساعت 10:42 دقیقه و جزر دوم در ساعت 18:06 دقیقه خواهد بود .