اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
 
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت 11 امروز (1395/11/05 ) تا ساعت 11 فردا به وقت محلی (1395/11/06 )
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان از ساعت 11 مورخ 95/11/05

شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش جریانات شدید شمال غربی بویژه بر روی خلیج فارس می باشد. بنابراین پیش بینی می شود که خلیج فارس طی 24 ساعت آینده همچنان مواج و متلاطم باشد. انتظار می رود از فردا بتدریج از سرعت این جریانات کاسته و در پی آن ارتفاع موج دریا نیز به تدریج کاهش یابد. بر این اساس:

پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان

آسمان: صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط پدیده مه و در سواحل استان و بر روی دریا همراه با وزش باد
جهت باد: شمال غربی تا شمال با سرعت 14 تا 38 کیلومتر در ساعت و در سواحل استان و بر روی دریا تا 48 کیلومتر در ساعت

پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان

جهت باد: شمال غربی تا شمال با سرعت 14 تا 38 کیلومتر در ساعت و در سواحل استان و بر روی دریا تا 48 کیلومتر در ساعت
ارتفاع موج : در سواحل شمالی 90 تا 180 سانتی متر و در سواحل مرکزی و جنوبی 120 تا 240 سانتی متر و از فردا در سواحل شمالی 60 تا 120 سانتی متر و در سواحل مرکزی و جنوبی 90 تا 180 سانتی متر
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 02:00 دقیقه بامداد، مد اول ساعت 08:12 ،جزر دوم ساعت 11:14 دقیقه و مد دوم در ساعت 18:24 خواهد بود.