اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان
از ساعت 11 امروز (1396/08/01 ) تا ساعت 11 فردا به وقت محلی (1396/08/02 )
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان دهنده آرامش نسبی جو طی 48 ساعت آینده می باشد. این اساس :
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: غالبا صاف گاهی همراه با وزش ملایم باد
جهت باد: غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی در ساعاتی از بعد از ظهر تا 34 کیلومتر در ساعت.
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: : غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی در ساعاتی از بعد از ظهر تا 34 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج: در سواحل شمالی و مرکزی استان 30 تا 60 سانتیمتر و در سواحل جنوبی 60 تا 120 سانتیمتر از فردا 30 تا 60 سانتیمتر.
فردا زمان: جزر اول دریا 05:05 دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت 11:03، جزر دوم ساعت 16:00 و مد دوم دریا ساعت 22:25 خواهد بود.