اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 امروز (1396/11/02 ) تا ساعت 11 فردا به وقت محلی (1396/11/03 )
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی جو و دریا طی 24 ساعت آینده می باشد. همچنین پیش بینی می شود که آسمان استان کماکان غبارآلود باشد. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: کمی تا نیمه ابری همراه با گردوخاک و کاهش دید و از فردا همراه با افزایش ابر
جهت باد: غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 30 کیلومتر در ساعت از فردا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 30 کیلومتر در ساعت از فردا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت
ارتفاع موج: 30 تا 90 سانتیمتر
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 06:40بامداد ، مد ساعت 13:37 و جزر دوم ساعت 25: 17 خواهد بود.