اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/05/29 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان نیمه ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی ،در قسمتهای شمالی استان گاهی وزش باد و در قسمتهای شرقی و جنوبی استان با احتمال ناپایداریهای جوی.
آسمان قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی ، در قسمتهای شرقی و جنوبی استان با احتمال ناپایداریهای جوی.
آسمان قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی.
آسمان قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی ، گاهی افزایش ابر
آسمان کمی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی ، گاهی افزایش ابر
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
غالبا شمال غربی تا جنوب غربی 10-32/36 در هنگام وقوع تندباد بیش از 48
غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی گاهی شمال غربی 10-32/36 در هنگام وقوع تندباد بیش از 48
متغبر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 08-28/36
متغبر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 08-28/34
غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 08-28/34
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت 11 امروز تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی : مطابق انتظار، رگبارهای پراکنده ای طی دیروز و دیشب در ارتفاعات شرقی استان بوقوع پیوست که مصداق این امر ثبت بارش 5 میلیمتری از ایستگاه تنگ ارم بود.بررسی نقشه های پیش یابی جوی نشان دهنده تداوم ناپایداری جوی طی امروز و فردا در برخی نقاط استان، عمدتاً در قسمتهایی از شرق و جنوب استان و طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب بصورت وقوع رعد و برق، رگبار پراکنده باران و در برخی ساعات وزش باد و گرد و خاک می باشد.

بر این اساس:

آسمان: نیمه ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی، گاهی افزایش ابر و طی ساعات بعد از ظهر و اوایل شب خصوصاً در نیمه شرقی و برخی نواحی جنوبی استان، رعد و برق، گاهی رگبار باران به همراه وزش تندباد و گرد و خاک.

جهت باد: در قسمتهای شمالی و مرکزی استان شمال غربی با سرعت 14 تا 36 و گاهی تا 42 کیلومتر در ساعت، در قسمتهای جنوبی استان جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 10 تا 34کیلومتر در ساعت در هنگام وقوع ناپایداری بطور لحظه ای تا بیش از 50 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج: 60 تا 120 سانتیمتر و در سواحل شمالی و مرکزی استان طی امروز و امشب گاهی تا 150 سانتیمتر.

فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 00:46 دقیقه بامداد، مد اول 07:18 دقیقه ، جزر دوم 14:50دقیقه، و مد دوم دریا ساعت 21:13دقیقه خواهد بود.