اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/08/01 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم
آسمان غالبا صاف در برخی ساعات غبار محلی
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
متغیر غالبا شمال شرقی تا شمال غربی 8-28/32
متغیر 08-28
شمال شرقی- جنوب شرقی بتدریج جنوب غربی - شمال غربی 08-28
غالبا شمال غربی- جنوب غربی گاهی جنوب شرقی 8-28
شمال و مرکز استان: متغیر و جنوب استان: جنوب غربی- شمال غربی 6-28
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان
از ساعت 11 امروز تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان دهنده آرامش نسبی جو طی 48 ساعت آینده می باشد. این اساس :
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: غالبا صاف گاهی همراه با وزش ملایم باد
جهت باد: غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی در ساعاتی از بعد از ظهر تا 34 کیلومتر در ساعت.
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: : غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت 8 تا 28 کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی در ساعاتی از بعد از ظهر تا 34 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج: در سواحل شمالی و مرکزی استان 30 تا 60 سانتیمتر و در سواحل جنوبی 60 تا 120 سانتیمتر از فردا 30 تا 60 سانتیمتر.
فردا زمان: جزر اول دریا 05:05 دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت 11:03، جزر دوم ساعت 16:00 و مد دوم دریا ساعت 22:25 خواهد بود.