اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/04/04 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف همراه با غبار محلی در اواسط روز گاهی وزش باد
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
شمال غربی - غربی 8-32/36
شمال غربی - غربی 8-34
شمال غربی - غربی 8-32
شمال غربی - جنوب غربی 8-32
متغیر 8-32
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت 11 1396/04/04 تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده وزش جریانات شمالی با شدت کمتر نسبت به روزهای قبل و عمدتا در قسمتهای جنوبی استان می باشد.
بر این اساس:

پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در اواسط روز گاهی وزش باد و هنگام صبح در برخی ار نقاط ساحلی همراه با مه رقیق صبحگاهی.
جهت باد: غالبا شمال غربی تا غربی با سرعت 8 تا 32 گاهی تا 36 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج: 30 تا 90 و در اواسط روز گاهی تا 120 سانتیمتر.
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 02:50دقیقه بامداد ،مداول ساعت 09:24دقیقه ، جزر دوم 17:06 دقیقه و مد دوم دریا ساعت 23:27دقیقه خواهد بود.