اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/11/02 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با گرد و خاک و کاهش دید همراه با افزایش ابر
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با گرد و خاک و کاهش دید همراه با افزایش ابر
آسمان نیمه ابری همراه با غبار محلی و احتمال بارش خفیف.
آسمان قسمتی تا نیمه ابری.
آسمان قسمتی تا نیمه ابری.
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
شمال غربی تا جنوب غربی 8-30/36
جنوب شرقی - جنوب غربی 10-36
جنوب شرقی - جنوب غربی 8-32
جنوب شرقی - جنوب غربی 8-32
جنوب شرقی - جنوب غربی 10-36
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 امروز تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی جو و دریا طی 24 ساعت آینده می باشد. همچنین پیش بینی می شود که آسمان استان کماکان غبارآلود باشد. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: کمی تا نیمه ابری همراه با گردوخاک و کاهش دید و از فردا همراه با افزایش ابر
جهت باد: غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 30 کیلومتر در ساعت از فردا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 30 کیلومتر در ساعت از فردا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت
ارتفاع موج: 30 تا 90 سانتیمتر
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 06:40بامداد ، مد ساعت 13:37 و جزر دوم ساعت 25: 17 خواهد بود.