اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1395/12/02 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گرد و غبار و کاهش دید
آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و افزایش ابر و در بعد از ظهر در برخی نقاط احتمال بارش خفیف باران
آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی و افزایش ابر
آسمان نیمه ابری بتدریج تمام ابری در برخی نقاط رگبار پراکنده باران و رعد و برق و وزش باد
آسمان نیمه ابری گاهی تمام ابری در برخی نقاط رگبار پراکنده باران و رعد و برق و وزش باد
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
شمال غربی- شمال 10-32 در مناطق جنوبی تا 38
شمال غربی- شمال 08-30
شمال شرقی- شمال غربی 08-30
شمال شرقی- جنوب شرقی بتدریج شمال غربی- شمال شرقی و جنوب استان: شمال شرقی- جنوب شرقی 10-30 و در مناطق مرکزی استان به در اوایل ظهر 16-40 گاهی تا 54
شمال شرقی- شمال غربی 10-32 گاهی تا 36
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت 11 1395/12/02 تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان از ساعت 11 مورخ 02/12/95
شرایط سینوپتیکی : همانطور که انتظار می رفت ورود توده گرد و خاک به استان سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا در اغلب نقاط استان گردید. پیش بینی می شود که از عصر به تدریج از غلظت آن کاسته شود. همچنین خلیج فارس نیز که به سبب وزش باد شمال غربی تا حدودی مواج و متلاطم بوده است با کاهش سرعت وزش باد، از امشب به تدریج از تلاطم آن کاسته خواهد شد. بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط همراه با ، گرد و غبار و از فردا همراه با افزایش ابر و مه صبحگاهی
جهت باد: شمال غربی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت در سواحل مرکزی و جنوبی با سرعت 12 تا 38 کیلومتر در ساعت و از فردا شمال غربی تا شمال با سرعت 8 تا 30 کیلومتر در ساعت
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: شمال غربی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت در سواحل مرکزی و جنوبی با سرعت 12 تا 38 کیلومتر در ساعت و از فردا شمال غربی تا شمال با سرعت 8 تا 30 کیلومتر در ساعت
ارتفاع موج : در سواحل شمالی و مرکزی استان 60 تا 120 سانتیمتر و در مناطق جنوبی 90 تا 150 سانتیمتر و از بامداد فردا در سواحل شمالی و مرکزی استان 30 تا 90 سانتیمتر و در سواحل جنوبی 60 تا 120 سانتیمتر
فردا زمان: مداول دریا ساعت 04:41 دقیقه ، جزر دریا ساعت 07:37 دقیقه و مد دوم دریا ساعت 15:54 دقیقه خواهد بود .