اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1397/07/25 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان : صاف تا کمی ابری، بصورت پراکنده در بعد از ظهر و شب همراه با افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری های جوی به صورت رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش تندباد لحظه ای در برخی نقاط استان
آسمان : صاف تا قسمتی ابری در صبحگاه در برخی نقاط احتمال مه صبحگاهی و در برخی ساعات افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی به صورت رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه ای در برخی نقاط استان
آسمان :کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه رقیق ،در برخی ساعات افزایش ابر و در ساعاتی از عصر و شب وقوع ناپایداری موقت جوی
آسمان :صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه رقیق ،در برخی ساعات افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی
آسمان :کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه رقیق ،در برخی ساعات افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی و در هنگام ناپایداری گاهی شمال شرقی- شرقی 08-30 و در هنگام ناپایداری بیش از 40
متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی گاهی شمال غربی - شمال شرقی 08-30 و در هنگام ناپایداری بیش از 40
غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی و در بعد از ظهر در نواحی غیر ساحلی شمال غربی- شمال شرقی 08-30 و در هنگام ناپایداری بیش از 40
غالبا شمال شرقی- جنوب شرقی بتدریج جنوب غربی 08-30 و در هنگام ناپایداری بیش از 40
متغیر 08-30 و در هنگام ناپایداری بیش از 40
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 امروز تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
بررسی نقشه های پیش یابی استان نشان می دهد که در ساعاتی از امروز و فردا همچنان شرایط برای تشکیل توده های آب و هوایی همرفتی (محلی) و وقوع ناپایداری های موقت جوی در برخی نقاط استان برقرار می باشد. بنابراین در برخی نقاط استان افزایش پوشش ابر، رگبار باران به همراه رعد و برق و وزش تندباد لحظه ای در برخی ساعات دور از انتظار نمی باشد. ضمن اینکه ارتفاع موج دریا در هنگام وزش تندبادهای لحظه ای، افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت . بر این اساس:
¬پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان:
آسمان : صاف تا کمی ابری ، در برخی نقاط استان گاهی همراه با رشد ابر و احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی بصورت رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه ای و گردوخاک ، طی صبحگاه در برخی نقاط ساحلی احتمال مه صبحگاهی.
جهت وزش باد: غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی و در هنگام ناپایداری متغیر با سرعت 8 تا 30 کیلومتر در ساعت گاهی تا 36 کیلومتر در ساعت و در هنگام وقوع ناپایداری و وزش تندباد بیش از 40کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج دریا: 30 تا 90 سانتیمتر و در هنگام ناپایداری و وزش تندباد بیش از 150 سانتیمتر.
فردا در بندر بوشهر زمان مد دریا ساعت 01:10 دقیقه و جزر دریا در ساعت 10:13 خواهد بود.