اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/02/09 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و طی ساعاتی افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار پراکنده باران، رعدو برق و احتمال تندباد لحظه ای
آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد و طی ساعاتی افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار پراکنده باران، رعدو برق
آسمان کمی تا قسمتی ابر گاهی افزایش ابر و در برخی نقاط احتمال بارش خفیف و پراکنده باران
آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد
آسمان کمی تا قسمتی ابر گاهی افزایش ابر و در برخی نقاط احتمال بارش خفیف و پراکنده باران
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
متغیر غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی 10-30/42
جنوب شرقی تا شمال شرقی 12-36/44
متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 10-34
متغیر غالبا شمال شرقی- شمال غربی 10-34/44
متغیر غالبا ضشمال شرقی- شمال غربی 10-34/44
بولتن پیش بینی روزانه
از ساعت 11 امروز تا ساعت 11 فردا به وقت محلی
شرایط سینوپتیکی: مطابق انتظار با توجه به عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو، طی 24 ساعت گذشته از روی استان، ضمن افزایش پوشش ابر در برخی نقاط بارش خفیف باران گزارش گردید. پیش بینی می شود این وضعیت همچنان طی چند روز آینده نیز ادامه داشته باشد و در برخی ساعات ضمن افزایش پوشش ابر، گاهی وقوع رگبار خفیف یا ملایم باران، همراه با رعد و برق و احتمال تندباد لحظه ای در برخی نقاط استان دور از انتظار نخواهد بود.

بر این اساس:

آسمان: قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و طی ساعاتی افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار پراکنده باران، رعدو برق و احتمال تندباد لحظه ای.

جهت باد: متغیر گاهی جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت 10 تا 30 کیلومتر در ساعت و در هنگام وقوع تندباد بیش از 42 کیلومتر در ساعت.

ارتفاع موج: 30 تا 90 سانتی متر و در هنگام وقوع تندباد تا 120 سانتیمتر.

فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 04:14 دقیقه بامداد ، مد در ساعت 10:42 دقیقه و جزر دوم در ساعت 18:06 دقیقه خواهد بود .