اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغالاخطاریه 10
اخطاریه شماره 10 چهارشنبه مورخ 25/05/96 پیرو اطلاعیه شماره 21 یکشنبه مورخ 22/5/96 از امروز تا جمعه هفته جاری، ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 383
تاریخ ثبت:1396/05/25

اطلاعیه شماره 21 یکشنبه مورخ 22/05/96
بر اساس تحلیل نقشه های پیش یابی جوی استان به اطلاع می رساند از روز دوشنبه مورخ (23/5/96) تا ابتدای هفته ی آینده، فعالیت ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 505
تاریخ ثبت:1396/05/22


مدیر کل هواشناسی استان بوشهر از تفاهم‌نامه همکاری چهار جانبه فـی‌مابین دانشگاه خلیج‌فارس، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت سهامی آب منطقه‌ای و اداره کل هواشناسی استان بوشهر جهت انجام طرح تحقیقاتی با موضوع "توسعه فناوری سنجش از دور و ادی کوواریانس در اندازه‌گیری تبخیروتعرق پوشش گیاهی توسط لایسیمتر وزنی در پهنه استان بوشهر" خبر داد. ادامه...

نگارنده: روابط عمومی
بازدید کننده: 54
تاریخ ثبت:1396/04/26

اطلاعیه شماره 20 روز شنبه مورخ 96/04/24
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 318
تاریخ ثبت:1396/04/24

اطلاعیه شماره 19 سه شنبه مورخ 20/4/96
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که از امشب مورخ(20/4/96) ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 153
تاریخ ثبت:1396/04/20

اخطاریه شماره 9 مورخ 96/03/30
پیرو اطلاعیه شماره 18 پنجشنبه مورخ 25/03/96 به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 312
تاریخ ثبت:1396/03/30

اطلاعیه شماره 18 روز پنجشنبه مورخ 96/3/25
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 217
تاریخ ثبت:1396/03/25

اطلاعیه شماره 17 دوشنبه مورخ 22/03/96
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 172
تاریخ ثبت:1396/03/22

اطلاعیه شماره 16 روز یکشنبه مورخ 96/3/21
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 127
تاریخ ثبت:1396/03/21

اخطاریه شماره 8، مورخ 10/03/96
پیرو اطلاعیه شماره 15 شنبه مورخ 06/03/96 ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 319
تاریخ ثبت:1396/03/10

اطلاعیه شماره 15 روز شنبه مورخ 96/3/06
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 234
تاریخ ثبت:1396/03/06

اطلاعیه شماره 14چهارشنبه مورخ 96/03/03
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 180
تاریخ ثبت:1396/03/03

اخطاریه شماره 7 مورخ یکشنبه 95/02/31
پیرو اطلاعیه شماره 12 مورخ 30/02/96 و با توجه وزش باد شدید شمال غربی از عصر امروز تا روز سه شنبه ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 158
تاریخ ثبت:1396/02/31

اطلاعیه شماره 13 شنبه مورخ 96/02/30
پیرو اطلاعیه شماره 12 مورخ 30/02/96 به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 89
تاریخ ثبت:1396/02/30

اطلاعیه شماره 12 شنبه مورخ 96/02/30
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی استان، به اطلاع می رساند ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 91
تاریخ ثبت:1396/02/30

اطلاعیه شماره 11 مورخ 96.02.19
آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی نشان دهنده وجود توده غلیظی از گرد و غبار ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 255
تاریخ ثبت:1396/02/19

اخطاریه شماره 6 ( 96/2/16)
پیرو اطلاعیه شماره 10 مورخ 13/02/96 و با توجه به ادامه ناپایداری های جوی ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 175
تاریخ ثبت:1396/02/16

راه اندازی مجدد بویه دریایی هواشناسی استان بوشهر
راه اندازی مجدد بویه دریایی هواشناسی استان بوشهرمدیر کل هواشناسی استان بوشهر از راه اندازی مجدد یک دستگاه بویه شناور دریایی در آبهای ساحلی خلیج فارس خبر داد. ادامه...

نگارنده: روابط عمومی
بازدید کننده: 195
تاریخ ثبت:1396/02/13

اطلاعیه شماره 10 چهارشنبه مورخ 96/02/13
بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده ورود تدریجی یک سامانه بارشی به غرب و جنوب غرب کشور می باشد که جو استان از روز جمعه تا روز دوشنبه آینده به تناوب تحت تأثیر امواجی ناپایدار ناشی از این سامانه قرار می گیرد و ناپایداری های جوی افزایش می یابد. بر این اساس: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 365
تاریخ ثبت:1396/02/13

اطلاعیه شماره 9 مورخ دوشنبه 04/02/96
اطلاعیه شماره 9 مورخ دوشنبه 04/02/96 1- با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی استان به اطلاع می رساند از ظهر فردا بتدریج سرعت وزش باد با جهت شمال غربی از سمت شمال خلیج فارس افزایش می یابد . پیش بینی می شود از اواخر ...... ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 276
تاریخ ثبت:1396/02/04

« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: