پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی
افزایش سرعت باد جنوبی در مناطق شمالی و مرکزی خلیج فارس
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعت وضعیت جوی و دریایی
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و از اواخر وقت افزایش ابر و احتمال بارش
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اخطاریه شماره 19 هواشناسی بوشهر ویژه دریانوردی مورخ
پیرو اطلاعیه شماره 32 هواشناسی بوشهر مورخ 27/10/93، و با توجه به ناپایداری هوا و وزشهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان