پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق و در برخی نقاط غبار محلی. سمت باد متغیر
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اطلاعیه شماره40 هواشناسی بوشهر مورخ 06/12/93
بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی نشان می دهدهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان