اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
وزش تند باد لحظه ای و رگبار باران برای بخش هایی از خلیج فارس
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
شرایط سینوپتیکی : همانطور که پیش بینی شده بود، با استقرار سامانه بارشی بر روی
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اخطاریه شماره 2 شنبه مورخ 96/01/05
پیرو اطلاعیه شماره 1 و اخطاریه شماره 1 مورخ 02/01/96 و با توجه به تقویت ناپایداری هایهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان