اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی خلیج فارس
به سبب وزش باد شدید شمال غربی خلیج فارس مواج می باشد.
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان از ساعت 11 مورخ 95/11/05 شرایط سینوپتیکی :
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اخطاریه شماره 25 مورخ 95/11/02
پیرو اطلاعیه شماره 40 مورخ 02/11/95 و با توجه به تقویت ناپایداریها و در نتیجه تشدیدهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان