اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از روز یکشنبه تا سه شنبه به سبب وزش باد شدید خلیج فارس مواج پیش بینی می شود.
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
شرایط سینوپتیکی: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی دریا در سواحل
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اخطاریه شماره 7 مورخ یکشنبه 95/02/31
پیرو اطلاعیه شماره 12 مورخ 30/02/96 و با توجه وزش باد شدید شمال غربی از عصر امروز تا روزهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان