اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/08/01 تا تاریخ 1396/08/02
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال شرقی- شمال غربی شمال غربی-شمال شرقی متغیر
سرعت باد (km/h) 08-28 در بعد از ظهر گاهی تا 32 08-30 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 30 سانتیمتر و یا کمتر
دید افقی(km) 7-10 6-10 6-10
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال شرقی- شمال غربی شمال شرقی- شمال غربی متغیر بتدریج جنوب غربی- شمال غربی
سرعت باد (km/h) 08-28 08-28/32 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60/90 30-60
دید افقی(km) 7-10 7-10 7-10
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال شرقی- شمال غربی شمال شرقی- شمال غربی متغیر / شمال شرقی- جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 10-32 8-32 8-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 60-90/120 30-60
دید افقی(km) 7-10 7-10 7-10
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال شرقی - شمال غربی شمال غربی - شمال شرقی شمال شرقی- جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30 بتدریج در بعد از ظهر تا 34 10-34 و در شب 28-08 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 بتدریج تا 120 60-120 و در شب 90-30 30-60
دید افقی(km) 6-10 6-10 6-10
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال - شمال غربی شمال غربی- شمال شرقی شمال شرقی- جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 گاهی تا 36 06-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 60-120 30-60
دید افقی(km) 5-8 5-8 5-8
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی- متغیر
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 06-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 5-8 4-8 4-8
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- شمال شمال شرقی- شمال شمال غربی- شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10