اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1397/02/01 تا تاریخ 1397/02/02
هشدار : تلاطم دریا بدلیل وزش تندبادهای جنوبی.
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی جنوب غربی تا جنوب شرقی جنوب شرقی تا جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 16-38/48 16-38/48 16-38/48
ارتفاع موج (cm) 60-120/180 60-120/180 60-120/180
دید افقی(km) 4-9 4-9 4-9
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 16-38/44 16-38/44 16-38/44
ارتفاع موج (cm) 60-120/150 60-120/150 60-120/150
دید افقی(km) 5-10 4-8 4-8
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 16-38/44 14-36/44 14-36/42
ارتفاع موج (cm) 60-120/150 60-120/150 60-120/180
دید افقی(km) 5-10 4-8 4-8
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 14-36/42 14-36/42 14-36/42
ارتفاع موج (cm) 60-120/150 60-120/150 60-120/150
دید افقی(km) 5-10 4-8 4-8
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 10-36/42 10-36/42 10-36/42
ارتفاع موج (cm) 60-120/150 60-120/150 60-120/150
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب غربی تا جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 12-34/40 12-34/40 12-34/40
ارتفاع موج (cm) 60-120/150 60-120/150 60-120/150
دید افقی(km) 5-10 4-9 4-9
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب غربی تا جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 16-38/48 16-38/48 16-38/48
ارتفاع موج (cm) 60-120/180 60-120/180 60-120/180
دید افقی(km) 4-9 4-8 4-8