اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/11/02 تا تاریخ 1396/11/03
هشدار : گرد و خاک و کاهش دید.
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-34 8-34 10-36
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 1-7 1-7 1-7
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-34 8-34 10-36
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 1-7 2-7 2-7
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-34 8-34 10-36
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 1-5 1-7 1-7
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-34 8-34 10-36
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 1-7 2-7 2-7
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-34 8-34 10-36
ارتفاع موج (cm) 30-90/120 30-90 30-90
دید افقی(km) 1-7 2-7 2-7
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-34 8-34 8-34
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 4-7 4-9 4-9
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-32 8-32 8-34
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 3-8 4-8 4-8