پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی خلیج فارس
افزایش سرعت بادهای شمال غربی در قسمتهای مرکزی و جنوبی خلیج فارس.
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته
آسمان کمی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد و احتمالاً گرد و خاک عمدتاً در مناطق
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اطلاعیه شماره40 هواشناسی بوشهر مورخ 06/12/93
بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی نشان می دهدهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان