اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی خلیج فارس
وزش باد شدید شمال غربی از امشب سبب مواج شدن سواحل شمالی و مرکزی استان خواهد شد.
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های پیش بینی نشان دهنده افزایش تدریجی سرعت وزش
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اخطاریه شماره 14 هواشناسی بوشهر مورخ 95/07/03
پیرو اطلاعیه شماره 22 مورخ 2/07/95 و با توجه به بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی







هوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان