اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
آسمان: کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی . جهت باد : جنوب شرقی تا
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اطلاعیه شماره 18 هواشناسی بوشهر مورخ 08/05/95
بررسی نقشه های پیش یابی جوی نشان می دهد کههوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان