اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی وضعیت جوی و دریایی
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اطلاعیه شماره 13 روز پنج شنبه مورخ 10/04/95 ویژه دریانوردی
با توجه به بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی استان، به اطلاع می رساند که از عصرهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان