اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی خلیج فارس
به سبب وزش باد نسبتا شدید شمال غربی سواحل مرکزی تا جنوبی خلیج فارس مواج می باشد.
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
شرایط سینوپتیکی : با نفوذ سامانه ناپایدار جوی به استان طی 24 ساعت گذشته بیشترین
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اخطاریه شماره 20 مورخ 95/09/11
پیرو اطلاعیه شماره 33 مورخ 10/09/95 هواشناسی استان بوشهر و با توجه به نفوذ امواجهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان