اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
شرایط سینوپتیکی: بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی استان نشان می دهد که از
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
افزایش قابل ملاحظه سرعت باد شمال غربی و ارتفاع موج دریا
با توجه بررسی نقشه های هواشناسی استان به اطلاع می رساند که








هوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان