اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی خلیج فارس
افزایش سرعت وزش باد طی ساعاتی از عبعد از ظهر امروز در سواحل جنوبی پیش بینی می شود. همچنین به سبب وزش باد شدید طی
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
بولتن پیش ش بینی روزانه
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده افزایش نسبی سرعت وزش باد شمال
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اخطاریه شماره 15 هواشناسی بوشهر مورخ 95/07/07
پیرو اطلاعیه شماره 23 مورخ 06/07/95 و با توجه به بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریاییهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان