دولت و ملت،
      همدلی و هم زبانی
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی خلیج فارس
همچنان سواحل کشور قطر و بحرین امارات و تنگه هرمز مواج می باشد. این نواحی از دریا از فردا به تدریج آرام می شود.
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
یش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان
آسمان: نیمه ابری با احتمال رگبار خفیف و پراکنده در برخی سواحل جنوبی استان جهت باد:
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اطلاعیه شماره 32 هواشناسی بوشهر مورخ 01/09/94
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد کههوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان