اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی
 
پیش بینی24 ساعته جوی و دریایی استان مورخ 1397/05/25
از ساعت 11 (1397/05/27 ) تا ساعت 11 (1397/05/28 )
شرایط سینوپتیکی: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که طی امروز و فردا در برخی ساعات سرعت وزش باد شمال غربی در قسمت های شمالی و مرکزی خلیج فارس (بویژه دور از ساحل) به طور نسبی افزایش یابد و در پی آن دریا در این مناطق تا حدودی متلاطم شود. بر این اساس:
¬پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان : صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط مه رقیق و در قسمت های شمالی و مرکزی استان گاهی وزش باد و احتمال گردوخاک
جهت وزش باد: غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 8 تا 32 و در قسمت های شمالی و مرکزی در برخی ساعات تا 36 کیلومتر در ساعت.
¬¬¬پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت وزش باد: غالبا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت 10 تا 32 و در قسمت های شمالی و مرکزی در برخی ساعات تا 38 کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج دریا: 30 تا 90 سانتیمتر و در قسمت های شمالی و مرکزی خلیج فارس در برخی ساعات تا 120 سانتیمتر.
در بندر بوشهر، فردا زمان : مد اول دریا در ساعت 02:18 دقیقه بامداد ، جزر اول دریا 09:17 ، مد دوم 14:09 و جزر دوم دریا ساعت 19:42 دقیقه خواهد بود