اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 (1396/09/01 ) تا ساعت 11 (1396/09/02 )
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم فعالیت سامانه بارشی بصورت رگبارباران،رعد و برق، وزش تندباد می باشد.همچنین طی مدت فعالیت سامانه، ریزش تگرگ در مناطق مستعد دور از انتظار نخواهد بود.از فردا نیز با شمالی شدن جریانات و افزایش سرعت آن ضمن ادامه تلاطم دریا ، دمای هوا نیز بطور محسوسی کاهش خواهد یافت.

بر این اساس:

آسمان: ابری همراه با رگبار باران، رعد و برق ، وزش تندباد و احتمال ریزش تگرگ.

جهت باد: جنوب شرقی تا شمال شرقی با سرعت 18 تا 44 و بطور لحظه ای تا بیش از 50 کیلومتر در ساعت و از فردا بتدریج شمال غربی با سرعت 18 تا 46 کیلومتر در ساعت.

ارتفاع موج: 90 تا 180 سانتیمتر گاهی تا 270سانتیمتر.

فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 05:31بامداد، مد اول ساعت 11:44، جزر دوم ساعت 15:25و مد دوم در ساعت 22:18دقیقه خواهد بود.