اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته
از ساعت 11 (1396/07/02 ) تا ساعت 11 (1396/07/03 )
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش ملایم باد در طول روز می باشد. هرچند طی ساعاتی از روز اندکی به سرعت وزش باد افزوده می شود. همچنین پیش بینی می شود طی ساعاتی از بعدازظهر تا اوایل شب بصورت پراکنده و موقتی بر پوشش ابر در ارتفاعات شرقی استان افزوده شود، بنابراین وقوع ناپایداری موقت و پراکنده در آن نواحی طی این ساعات دور از انتظار نمی باشد.

بر این اساس:

آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در در برخی نواحی گرد و غبار و مه صبحگاهی.

جهت باد: متغیر غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت 8 تا 28 گاهی تا 36 کیلومتر در ساعت.

ارتفاع موج: 30 تا 90 سانتیمتر و طی ساعات بعدازظهر گاهی تا 120 سانتیمتر.

فردا زمان: جزر اول دریا ساعت 05:20 دقیقه، مد اول ساعت 11:13 دقیقه ، جزر دوم ساعت 16:51 دقیقه و مد دوم در ساعت 23:21 دقیقه خواهد بود.