سال رونق تولید
     
 
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
از ساعت 11 امروز (1398/05/29 ) تا ساعت 11 فردا به وقت محلی (1398/05/30 )
بررسی نقشه های هواشناسی نشان نشان دهنده آرامش نسبی جو و دریا طی 48 ساعت آینده می باشد. جهت جریانات نیز غالبا جنوبی خواهد بود. بر این اساس:
آسمان : صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در هنگام صبح در برخی نقاط مه صبحگاهی، در برخی ساعات افزایش ابر.
جهت وزش باد: غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت 8 تا 30 گاهی تا 36کیلومتر در ساعت.
ارتفاع موج دریا: 30 تا 60 گاهی 90 سانتیمتر.
فردا در بندر بوشهر جزراول 05:10 بامداد، مد دریا ساعت 11:12 و جزر دوم دریا ساعت 17:42 خواهد بود.