پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان
آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی سمت باد شمال
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اخطاریه شماره 1 شنبه مورخ 94/01/01
پیرو اطلاعیه شماره 43 مورخ 25/12/93 و اخطاریه شماره 23 مورخ 26/12/93 به استحضار می رساند:هوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان