پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد.سمت باد شمال غربی تا جنوب
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اطلاعیه شماره40 هواشناسی بوشهر مورخ 06/12/93
بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی نشان می دهدهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان