اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی خلیج فارس
وزش باد شدید شمال غربی از عصر روز جمعه
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
شرایط سینوپتیکی : ب ررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی استان نشان دهنده افزایش
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اطلاعیه شماره 13 روز پنج شنبه مورخ 10/04/95 ویژه دریانوردی
با توجه به بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی استان، به اطلاع می رساند که از عصرهوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان