اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعته جوی و دریایی استان
آسمان: کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی جهت باد : شمال غربی- جنوب غربی با سرعت 8
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اخطاریه شماره 7 هواشناسی بوشهر مورخ 11/02/95
با توجه به بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی استان ، به اطلاع می رساند کههوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان