دولت و ملت،
      همدلی و هم زبانی
پیش بینی دریایی بوشهر – خلیج فارس
پیش بینی دریایی خلیج فارس
سواحل مرکزی و جنوبی استان همچنان مواج هست اما از امشب به تدریج از ارتفاع موج دریا کاسته می شود.
پیش بینی 24 ساعت آینده هوای بوشهر
پیش بینی 24 ساعت
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی افزایش ابر. سمت باد شمال غربی تا
اخطاریه و اطلاعیه هواشناسی
اخطاریه شماره 12 هواشناسی بوشهر مورخ 16/07/94
پیرو اطلاعیه شماره 26 هواشناسی بوشهر مورخ 14 مهرماههوای ابری
دماوند
رعد و برق
رنگین کمان